260 forskere og leger advarer mot potensielle alvorlige helsevirkninger av 5G

Ingeborg Eliassen m.fl. i Investigate Europe (https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/), har gjort et dypdykk i problematikken 5G og mulig fare for helseskader. Artikkelserien etterlater et inntrykk av at det er betydelig grunn til å frykte økt helserisiko. Videoen som Investigate Europe har laget forteller mye på 2 minutter: https://youtu.be/JKaoLxw0qJI

Bodø har stolt annonsert, at de melder seg som prøvekaniner til 5G. Det høres fint ut med «Bodømodellen». Bodøværingene blir også lokket med å være «først» med noe ….. På samme måten som Kongsberg, Fornebu, Elverum m fl. Dette er visst noe som «haster», det er om å gjøre å bli «først».

Det er et faktum at stadig flere mennesker opplever helseproblemer med stråling fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr. Det er hodepine, søvnvansker, depresjon, uro, utmattelse, hukommelsesproblemer, genskader, nevrologiske skader, hjerteflimmer, nedsatt fertilitet – og etterhvert alvorligere diagnoser. Dette er ikke innbilning, det er støttet av tusenvis av vitenskapelige studier.

WHOs kreftforskningsorgan IARC, har klassifisert denne typen stråling som mulig kreftfremkallende (klasse 2B), og flere av forskerne i IARC-panelet har gått ut offentlig og sagt at det er på tide med en strengere klassifisering; sannsynlig kreftfremkallende (klasse 2A) – eller sikkert kreftfremkallende (klasse 1).

2G, 3G og 4G. Vi ønsker oss mer og mer båndbredde. Mobilmaster popper opp overalt. Med 5G blir det enda tettere, da blir det noen hundre meter mellom hver sender. For de som lurer på hvor mange mobilmaster det i nærheten av der de bor eller jobber, eller der barna går på skole eller er i barnehage, så kan man finne det på finnsenderen.no som er laget av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

5G er også en forutsetning for Internet of Things, for selvkjørende biler/busser, postroboter etc. Gøyale ting det. Men til hvilken pris?

5G teknologien skiller seg markant fra eksisterende mobilteknologi på flere områder, og dens biologiske virkninger er ikke testet ut. Hvilken sykelighet vi må påregne blir derfor preget av spekulasjoner. Men det er ganske spesielt, at man tillater eksponering av hele befolkningen, uten at det er testet ut? Når man deltar i eksperimenter, er det et krav at man må akseptere det skriftlig. Har dere i Bodø signert på at det er OK at dere er med i dette eksperimentet?

Det er foruroligende, at Ericsson mener at selv de skyhøye grenseverdiene vi har ikke er høye nok når vi skal ha 5G. I hvert fall de landene som har satt lavere grenseverdier ut fra et føre-var hensyn. De vil få problemer, sier Ericsson. Dette fordi de høye frekvensene som 5G skal bruke ikke rekker så langt, slik at 5G-senderne må settes opp mye tettere, lavere og nærmere oss. Dette bør få noen røde varsellamper til å blinke heftig foran øynene på våre helsemyndigheter og våre politikere.

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) som er «garantisten» i Norge for at det er helt greit med dette 5G eksperimentet. De hevder at vi har noen trygge grenseverdier som beskytter oss. Hvor tar de det fra? Jo, det tar de fra konsulenter som blir hentet inn til «ekspertutvalg» som går gjennom kunnskapen på feltet og som konkluderer med at funn av skadevirkninger ikke er tilstrekkelig sikre. I disse utvalgene sitter de samme personene med den «rette» ICNIRP-tilknytningen, slik artiklene i til Investigate Europe viser, se særlig på dette nettverket:


(Bilde 1)

Her kan man klikke på ett og ett navn, og se hvor mange stoler hver av dem sitter på. Det er ikke så mange personer totalt, men gir inntrykk av at det er flere «seriøse ekspertkomiteer» som deler synet på at det ikke er helt sikkert at denne strålingen er skadelig.

Men det er mange som advarer, se f eks 5G appeal: http://www.5gappeal.eu/
Per november 2019 har 260 vitenskapsmenn og medisinske leger signert denne. Langt flere og med høyere kompetanse enn disse «Tordenskiolds soldater» i nettverket over.

Grenseverdiene vi har i Norge beskytter oss mot oppvarming og mot hallusinasjoner, og de er beregnet ut fra korttids eksponering. Vi har ingen grenseverdier i Norge som beskytter oss mot døgnkontinuerlig stråling, og de beskytter ikke mot hodepine, søvnvansker, utmattelse, uro, nedsatt fertilitet og alle de andre biologiske reaksjonene som vitenskapelig forskning viser.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er forsåvidt ikke uenig i at denne forskningen finnes, og at grenseverdiene ikke beskytter mot alle disse biologiske virkningene. Men de kaller det ikke skader, de kaller det plager. Plager som går over når eksponeringen opphører – eller etter en viss tid.

Sædceller f eks. Flere replikerte studier viser at det er 35% redusert kvalitet på sædcellene om man har mobiltelefonen i lommen. Men – det lages jo nye sædceller, og hvis man tar mobiltelefonen opp av lommen – så er det nye muligheter neste dag. Mobiltelefonen kan man selv bestemme over, men mobilmastene stråler døgnet rundt og de kan man ikke skru av.

Når det gjelder hodepine, søvnvansker, depresjon og alt det andre – så kan vi være enige i at det er plagsomt. Men Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet mener det ikke er skadelig.

5G og alt det «gøyale» man kan bruke det til – det er betimelig å spørre hva prisen er helsemessig for hele befolkningen. Og om man er villig til å betale den prisen? La oss håpe, at de gode artiklene til Investigate Europe, informasjon fra Folkets strålevern og Einar Flydals blogg som er delt på Steigan.no kan være utgangspunktet for en åpen og demokratisk debatt.