(Nordlys:) Statens vegvesen intensiverte kontrollene i januar, etter E8-ulykken i Balsfjord og en rekke hendelser med utenlandske vogntog langs veiene.

I alt har 2447 kjøretøy har fått dekk og kjettinger kontrollert i Nord-Norge. 195 av disse kjøretøyene, altså rundt åtte prosent, har fått bruksforbud. De klart fleste av disse er tilhengere, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Åtte prosent er ikke en høy andel, men det er klart at det bak hvert av disse kjøretøyene er et stort skadepotensial. Våre kontrollører er derfor ute på veien og jobber målrettet for å stoppe disse kjøretøyene hver eneste dag, opplyser seksjonssjef Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.

Forskjell på nasjonalitet

Tallene er ikke store nok til at de er statistisk signifikante, men viser likevel en trend der utenlandske kjøretøy har flere feil enn norske, ifølge veivesenet.

– Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på veiene i Nord-Norge, uansett hvor de kommer fra, sier Sandvik. – Vi er imidlertid bevisst forskjellene når vi utfører våre kontroller og har blant annet hatt mange kontroller ved grenseovergangene denne vinteren.

Økt satsing

Sandvik understreker at det ikke bare i januar har vært et ekstra trykk på kontrollaktiviteten.

– Vi har 50 prosent flere kontrollører i nord i dag enn vi hadde for bare fem år siden. I tillegg har det skjedd innstramminger på regelverkssiden, og nå er arbeidet i gang med å stramme inn regelverket ytterligere. Generelt ser vi også at tilstanden på kjøretøyene har blitt bedre de siste årene.