Når representanter for sykepleierne og KS møtes tirsdag, er det for å komme til enighet om hovedoppgjøret for 2020. Hvis det ikke skjer, er det varslet at 100 sykepleiere fordelt på fem av landets byer tas ut i streik fra torsdag 7. januar.

– Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund før meklingen i en pressemelding.

Plassfratredelsene som er varslet fra torsdag er 20 i Bodø, 24 i Kristiansand, 20 i Tromsø, 28 i Ålesund og 13 på Gjøvik.

Forbundsleder Sverresdatter Larsen sier at de går inn i meklingen med håp, og tro, om en løsning før det blir streik.

– Partene har felles interesse av at vi løser dette. Ordførere og rådmenn i norske kommuner har over flere år sagt at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere til kommunene, sier hun.

– Det mangler 6.000 sykepleiere landet over, og at det er viktig å finne en løsning som sikrer tilstrekkelig med sykepleiere i kommunene i tiden framover. Det er nå vi har tariffoppgjør og det er en arena som nettopp er til for å ta opp medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

– Tror du befolkningen vil ha forståelse for streik midt i en pandemi?

– Det får vi ta når vi kommer dit. Men vi går inn i meklingen med håp og tro på en løsning. Hvis det skulle komme til en streik, er det uansett for en livsviktig investering i en kompetanse som er helt nødvendig, sier Sverresdatter Larsen til NTB.

Bakteppet for meklingen er at medlemmene i de to Unio-forbundene Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av årets lønnsoppgjør mellom KS og Unio. Enigheten var klar 16. september, men ble avvist i uravstemninger. I desember aksepterte imidlertid sentralstyret i Utdanningsforbundet et forslag fra Riksmekleren, og dermed var faren for lærerstreik over.

Forhandlingene ble utsatt i november som følge av koronapandemien. Partene har frist til midnatt 6. januar.