20 millioner til gang- og sykkelvei, oppstart i 2022

Omsider blir det gjort noe med de mangeårige planene om gang- og sykkelvei mellom Presteid og Oppeid.