19,5 millioner i utgifter på barnevern i år. – Tilfeldig hvordan dette kompenseres

Kommunen har fortsatt svært høye utgifter på barnevern.