I dag er det 160 år siden Nordlands Amtstidende kom ut med sin første avis. Den første utgaven, datert 1. oktober 1862, besto av fire sider. En side med aktualiteter og en side med redaktørens spalte «Bodø, dags dato». På side tre var det kunngjøringer og side fire annonser. En innholdsmiks som holder stand også i dag. Avisa kom ut en dag i uka.

Nordlands Amtstidende var starten på avishistorien i Bodø og Nordland. AN representerer det siste kapittelet i Nord-Norges lengste sammenhengende avishistorie. 18. februar i år var det 20 år siden Avisa Nordland kom ut, etter sammenslåingen av Nordlands Framtid og Nordlandsposten.

Et møte her for 115 år siden fikk stor betydning for Bodø

Avisene har gjennom 160 år brakt fram nyheter, invitert til debatt, engasjert leserne, stilt kritiske spørsmål, underholdt og provosert. De har formidlet ulykker, død og elendighet, men også løftet fram glede og positive nyheter for lokalsamfunnene våre. Daglige fortellinger om smått og stort. Et samlende leirbål for innbyggerne. Alt i den hensikt å bidra til levende samfunn, lokalt demokrati og meningsmangfold. Lokalavisene omtales gjerne som historiens kladdebøker. Siden første utgivelse har avisene også vært formidleren av informasjon og annonser for kjøp, salg og aktiviteter.

Avishistorien i Bodø er spennende. Den er full av oppturer og nedturer. Pressen speiler utviklingen i lokalsamfunnet og påvirkes direkte av det som skjer i verden. Derfor er både gruveopprør, verdenskrig og aviskrig dramatiske vendepunktene i den lokale mediefortellingen.

Journalist Cathrine Skogheim har laget en reportasje som trekker fram hovedlinjene i den lokale pressehistorien. En viktig kilde er boka «Start pressen» som ble utgitt og finansiert av Avisa Nordland i forbindelse med 150-årsmarkeringen for ti år siden, med historikerne Wilhelm Karlsen og Svein Lundestad som redaktører. Formålet var å dokumentere og sikre også denne viktige fortellingen for ettertiden.

Raske endringer har alltid preget mediebransjen. Utviklingen har ofte vært drevet av ny teknologi. Men det er leserne som forandrer oss.

2014 ble et kriseår for AN og andre lokalaviser. Amerikanske giganter som Google og Facebook hentet ut milliardbeløp fra norske avisers annonseøkonomi. Kuttrunder måtte til både i AN og andre aviser for å berge driften. Dette kom på toppen av en langvarig nedgang i antall betalende abonnenter. For leserne var det liten grunn til å bruke penger på abonnement når avisene betalte journalistene for å lage gratisnyheter på nett. Det viste seg å være en elendig forretningsmodell.

Krise krever mot og nye løsninger. I 2015 begynte vi forsiktig med å ta betalt for digitalt innhold. Om noen den gang hadde sagt at vi i 2022 ville ha 13 000 digitale abonnenter så hadde jeg umiddelbart stilt diagnose på vedkommende. Plusser du på 7 500 lojale papiravis-abonnenter, så har du ei lokalavis som står fjellstøtt i jubileumsåret med 58 000 lesere hver dag.

Hva framtida bringer på vei inn i makroøkonomisk ruskevær er ikke godt å si. Legger vi den viktigste kapitalen til grunn, lesernes tillit, så er optimismen stor. Folk flest har nemlig stadig større tillit til norske medier. Respons Analyse spør hvert år det norske folk om i hvilken grad de har tillit til ulike aktører. I år viser Tillitsbarometret tydelig nedgang for de politiske institusjonene som Stortinget, regjeringen, kommunestyrer og politiske partier.

Tilliten til norske medier er derimot økende i hele befolkningen. Gledelig nok også blant unge i aldersgruppen 18-29 år. De stoler langt mer på innholdet i redaktørstyrte medier enn på nyheter som formidles på sosiale medier.

Også den internasjonale undersøkelsen Reuters Digital News Report, som ble publisert i sommer konkluderer med at nordmenn har høyere tillit til sine nyhetsnettsteder enn i de fleste andre land. Norge skiller seg positivt ut når det gjelder å lese og abonnere på lokalaviser. Dette er gode nyheter for den framtidige avishistorien i Bodø og Salten.

Det går en linje fra Nordlands Amtstidende i 1862 til Avisa Nordland i 2022: Den heter tillit. Jeg lover på vegne av hele AN-staben at vi skal jobbe hardt for nå gjøre oss fortjent til din tillit hver eneste dag også i framtida.

Kjære AN-leser. Gratulerer med dagen. Og tusen takk for tilliten!