124 års arbeide legges ned når Bodø Sanitetsforening - som de sier "Går i dvale". For mange av oss gamle er det helt utenkelig, at det ikke lenger er en fantastisk gjeng med flotte damer, som hvert år bidrar til byens frivillige liv med en innsats, det står den største respekt av. De har skapt Feriekolonien "Jentofts minne" på Vatn Vatnet - Kløveråsen, som idag er byens demens senter - de har gitt bidrag til utallige andre frivillige tiltak med penger -

penger som de møysommelig har skaffet ved loddsalg og ikke minst hvert år med de fargesprakende Fastelavnsris, som de sto på stand med rundt i byen. Fastelavnsris som de selv hadde plukket og pyntet !

Det er et tankekors, at grunnen til "Dvalen" er manglende tilgang på unge mennesker, som kan tenke seg å føre tradisjonen videre. Betyr det, at ungdommen ikke har tanke for andre ? Betyr det, at ungdommen ikke bryr seg om andre ? Neppe - men kanskje betyr det, at ungdommen forventer, at de oppgaver Sanitetskvinnene har utført i 124 år rettelig er oppgaver, som tilligger det " offentlige". Kanskje fremtidens Sanitets-kvinner og menn ser oppgavene helt andre steder - mere i mellommenneskelig innsats på det praktiske plan - som i grupper som dedikerer seg til helt spesielle oppgaver - kampen mot ensomhet - kampen mot psykiske plager - kampen mot mobbing ?

Uansett - vi - både gamle og unge - har mye å takke Sanitetskvinnene for - de har i så mange år vært et forbilde for oss på uselvisk innsats til gode for hele samfunnet ! TUSEN TAKK !