- Vi har hatt over 125.000 besøk i Nordlandsbadet og Spektrum Velvære i løpet av 2018. Dette er vi veldig godt fornøyd med. Det viser at vi fortsatt er attraktiv for befolkningen i Bodø og Salten, samt turistene som besøker Bodø.

Vi skal fortsette å jobbe med og forbedre tilbudet og skape aktiviteter i 2019. Det er også gledelig å se at Spektrum Velvære har en økning på 9 % i 2018 sammenlignet med 2017, forteller salg- og markedsansvarlig Kristin Haugen i ei pressemelding. 

I høst ble det vedtatt at det skal bygges et 25-meters konkurransebasseng i tilknytning til Nordlandsbadet som gir en forventet økning av antall besøk med 70.000 besøk i året.

Da vil Nordlandsbadet og Spektrum Velvære til sammen generere ca. 200.000 besøk årlig.

I tillegg er Nordlandsbadet i gang med et pilotprosjekt sammen med Bodø kommune og skolekontoret som skal gi alle 4. klassinger i Bodø muligheter til å forbedre sine svømmeferdigheter i prosjektet, Svøm Bedre i Nordlandsbadet.

I dag er det et pilotprosjekt med Østbyen Skole, hvor alle elevene på 4. klassetrinn får klippekort til Nordlandsbadet for å trene på øvelser som er satt sammen for å forbedre svømmeferdighetene.

Målet er å kunne tilby dette til alle 4. klassingene i Bodø, ca. 600 stk. fra høsten 2019.