Bare et par kjente fakta som illustrerer hovedstadens grep om fordelinger av samfunnsgoder: Follobanen mellom Oslo og Ski, nå med reisetid 11 minutter, mot før 22 på et par mil! Man sparte inn 11 minutter! Så vanvittig stort var framskrittet at det måtte kongelig åpning til før prosjektet gikk over i reparasjonsfasen. Men det stopper ikke her. Ikke langt unna er man i gang med Fornebubanen mellom Fornebu og Majorstuen, en strekning på vel 7 km med kalkulert reisetid på 12 minutter. Banen er superviktig for Oslos vekst, så hva betyr vel 30 milliarder? Småpenger. Og så motorveiene, da. Så imponerende er det blitt at byrådsleder Raymond Johansen ber folk besinne seg: Nå bør man bruke penger på andre ting enn bylarm og svimlende fart.

For et kaos. Og for en pengesekk! Nei, da er det atskillig enklere hos oss i nord. Her er det ingen som tråkker på bremsen grunnet overforbruk av vei – og banemidler, for de midlene er ikkeeksisterende. Her har man ikke råd til å bruke penger på veier. Det er så altfor dyrt. Her har man kun råd til å bygge flyplasser! Store flyplasser bare noen mil fra hverandre!

To skisser av virkelighet i ett og samme land. Min heimkommune er Sørfold, kommunen med de 16 E6-tunnelene, den første fra 1944. Eva-tunnelen, som den kalles, fikk navnet etter Eva Braun, Hitlers elskerinne. Den ble «modernisert» på 1960-tallet samtidig som flere tunneler ble bygd ved fram-driften av E6. De siste kom i 1980-årene, bygd for datidens trafikk.

Det er kanskje unødvendig å gi flere beskrivelser av hverdagen for brukerne etter alt mediabråk det siste halvåret. Men jeg synes det er viktig og riktig å nevne at uansett hvem av sentrale politikere som har «prøvekjørt» tunnelene, så er svaret alltid det samme: Jeg er glad jeg slipper å ha dette som arbeidsvei! Og det sier de etter å ha vært passasjer hos yrkessjåfører som er lommekjent etter daglig bruk. Sjokket får «haikerne» når moderne semitrailere møtes inne i smale og gamle tunneler.

Vi har strevd med en sår virkelighet i snart 20 år. Denne virkeligheten har alt i seg, fra ulykker til nestenulykker, steinras, isras, snøras, stengte og mørklagte tunneler, kilometerkøer og mer. Og opp i alt dette skal sykebiler fram, ikke bare fra Sørfold, men fra flere nabokommuner i nord. Her skal helsepersonell ferdes, natt som dag. Her skal dagpendlere tur retur. Og hvis det virkelig raser, da har vi kun omkjøring på nær 100 mil gjennom Sverige, altså Oslo - Trondheim og tilbake. Det er vel for mye å forlange at alle i vårt land skal skjønne hva vi snakker om?

E6 og Sørfold-tunnelene har vært et hett tema i den lokalpolitiske hverdagen i snart 20 år. Også på siste årsmøte I Sørfold SP ble det vedtatt resolusjon. Innholdet er akkurat det samme som forgående år, akkurat som vi alltid har tenkt at nå må det vel være vår tur. Nå må det vel være «livsnerven» gjennom Nord-Norge sin tur, folket i denne vanvittig lange landsdelen sin tur, yrkessjåførenes sin tur, syketransportene og helsepersonellets tur, dagpendlernes tur.

Det smerter å måtte si det, men kommunevalget i september vil bli å merkes hvis man ikke i revidert nasjonalbudsjett viser vilje til gi oss om ikke mer enn 4 mann og 4 spader som tegn på at vi er i gang! Vi fikk litt håp etter møtet med SP-fraksjonen i Transport – og kommunikasjonskomiteen, representanter fra Statens Vegvesen pluss fylkespolitikere og ordførere. Vi vil så gjerne tro, men har blitt så veldig ofte skuffet. Vi frykter, selv om prosjektet ifølge Vegvesenets dyktige fagfolk er klart til å startes.

11 minutter spart til en pris av 37 milliarder! Det føles som om noen fullstendig har mistet kontroll over begrep som rettferdighet og samfunnsrespekt. Jeg trodde ærlig talt at stortingspolitikere var i stand til å se mer av virkeligheten enn den som ligger vegg i vegg med hovedkontorene i Oslo. Jeg tror det snart trengs påfyll av skamvett!