Aktieselskabet Nordland Portland Cementfabrik ble stiftet på konstituerende generalforsamling i Oslo 30. oktober 1918. Aksjekapitalen skulle være minimum 3,5 mill., maksimalt 4,5 mill. kr. En god del planlegging var gjort og en del arbeider var startet allerede før konstitueringa.

Så skjedde det gledelige for millioner av mennesker at 1. verdenskrig endelig tok slutt 11. november 1918. Men for entusiastene og investorene i NPC A/S var denne hendelsen, bare 12 dager etter konstitueringa, nærmest en katastrofe. Nedgangstider satte umiddelbart inn i mange land, også i det norske samfunnet. Sementprisene som i krigstida hadde holdt seg svært høye, raste nedover. Det viste seg at de samlede anleggskostnadene ville overstige 5 mill. kr, driftskapitalen måtte være på minimum en halv million. Det opprinnelige kostnadsoverslaget holdt slett ikke. Og det ble en nokså hektisk leting etter penger.

Men tross store vanskeligheter med å få tak i penger, streik, dårlig vær mv., så lyktes de med å få kraftanlegget i Sørfjorden, overføringslinjer, knuseri, kaier og selve fabrikkanlegget så pass ferdig at den første sementen kunne produseres 14. november 1920, bare litt over to år etter at selskapet var stiftet, virkelig en merkedag i fabrikkens historie! Produksjonen ved verdens nordligste sementfabrikk var i gang!

Det var slett ikke gitt at det på et sted som Kjøpsvik skulle kunne etableres en fabrikk av denne type og størrelse. Her var to butikker, prestegård, klokkergård, lensmann og distriktslege og noen få fiskebønder før 1918, et innbyggertall på anslagsvis ca. 160. Og båten var eneste kommunikasjonsmiddel.

Hva var det da som muliggjorde denne etableringa? Jo, bl.a. en ivrig lensmann Johan Kristian Kokaas, gode kalksteinsforekomster i store mengder av meget god kvalitet like i nærheten, og så var det nærdjupt langs land.

Det er etter min mening egentlig bemerkelsesverdig at denne bedriften aldri, meg bekjent, har vært konkurs, selskapet hadde i 2018 eksistert uavbrutt i hele 100 år, noe som da ble behørig feiret.

Når det gjelder nærmere informasjon om sementfabrikken, tillater jeg meg å vise til Årbok for Tysfjord 2017, der ei egen tilleggsbok med tekst og bilder forteller mye om sementfabrikkens historie.

Jeg synes virkelig det er grunn til å markere også 100-årsjubileet i høst en smule, derfor denne lille artikkelen. Spesielt fordi dagens stedlige ledelse gir uttrykk for optimisme for framtida.

Og da er bare å gratulere bedriften med de 100 sementår, og ønske lykke til i mange, mange år framover!