Det mener Bodø kommune.

Flyttingen vil frigjøre arealer på 2900 dekar til byutviklingsformål. Dette arealet skal fylles med blant annet nye og eksisterende næringer, hvor Bodø kommune har som mål å tilrettelegge for 10 000 nye arbeidsplasser innen 2050, går det fram av ei pressemelding.

- Tilvekst av jobber til Bodø har de siste årene ligget på rundt 200 arbeidsplasser årlig, men nå ønsker kommunen å ta grep for å øke antall arbeidsplasser betraktelig i årene som kommer med alt det spennende som skjer i byen vår, sier prosjektleder for Invest in Bodø Karoline Nilssen.

For å få hjelp til å se hvilke arbeidsplasser som kan komme i den nye byen, sendte Bodø kommune ut en oppdragskonkurranse på en verdiskapningsstudie.

- Av fire sterke tilbydere var det Menon Economics som gikk til topps i konkurransen, sier prosjektsjef for Ny by – ny flyplass, Irene Skiri.

Studien skal hjelpe kommunen med å se mulighetene.

- Menon Economics skal gi oss konkrete forslag til hvordan netto tilvekst av arbeidsplasser skal øke betydelig i årene fremover. De skal også lage et kunnskapsgrunnlag for forskning, utvikling, innovasjon og næringsutviklingsplanlegging for den nye byen, sier Skiri.

Studien skal også gi svar på hvordan ny lufthavn og frigjøring av arealer kan bidra til økt etablering av nye aktører.

- Det handler om hvilke arbeidsplasser vi skal jobbe for å legge til rette for. For å få til nyetableringer skal vi stimulere til forskning, utvikling og innovasjon i lokalt- og regionalt næringsliv. Vi skal tiltrekke oss lokale miljøer og samarbeidspartnere både fra regionen, men også nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være en viktig del av by- og næringsutviklingen fremover. Vi skal fortsette å jobbe for at Bodø er en attraktiv by å bo og jobbe i, sier Karoline Nilssen.