Fauske sentrum

<p> Kameraet viser Fauske sentrum. </p> <p> <a href="http://www.sks.no/"><b>Driftes av Salten Kraftsamband AS. </b></a><b> </b></p> <p> <img src="http://sikker.sks.no/images/kamera.php?faktor=1"></img> </p>

DEL

Artikkeltags