Foto: Universitetet i Nordland

Skal gi teknologiråd

Dekan Reid Hole på Universitetet i Nordland er nytt medlem i Teknologirådet.
Publisert 04.08.2012 kl 12:27 Oppdatert 04.08.2012 kl 14:27

Tips en venn på e-post:Statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet har plukket ut 15 medlemmer fra norsk akademia og nærings- og samfunnsliv til å sitte i rådet fram til august 2016.

Også Odd Roger Enoksen, direktør for Andøya rakettskytefelt, er blant de oppnevnte medlemmene.

Teknologirådet skal "identifisere og debattere store teknologiutfordringer og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering", heter det fra departementet.

Rådet skal:

  • være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologisk framsyn internasjonalt
  • aktivt stimulere til en offentlig teknologidebatt
  • iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  • formidle resultatet av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Dette er medlemmene i Teknologirådet:

Frittstående konsulent Siri Hatlen (leder)

Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Opera Software

Direktør Cecilie Mauritzen, CICERO

Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand

Førsteamanuensis Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark

Post doktor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo ARENA senter for europaforskning (Redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift)

Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland

Forsker Andrew Booth, SINTEF

Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya rakettskytefelt

Sjefsforsker Randi Haakenaasen, Forsvarets forskningsinstitutt (gjenoppnevning)

Professor Ragnar Fjelland, Universitetet i Bergen (gjenoppnevning)

Managing director Silvija Seres, TechnoRocks (gjenoppnevning)

National Technology Officer Shahzad Asghar Rana, Microsoft (gjenoppnevning)

Professor Ola Dale, NTNU (gjenoppnevning)

Politisk rådgiver Edina Christin Ringdal, Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe (gjenoppnevning)